Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Transportløsninger​


​Vores mål er at tilbyde totale transportløsninger, som består af vores egne løsninger, eventuelt suppleret med assistance fra vores samarbejdspartnere. Kunderne opnår smarte løsninger uden mange fordyrende mellemled – og det er effektivt. ​Danish Stevedore er specialister i transport og transportløsninger, hvor en af vores styrker - fleksibilitet - ofte er den vigtigste del af løsningen.

Det betyder at vores kunder kan nøjes med at handle et sted. Danish Stevedore arrangerer hele transporten fra sælger til køber, hvor alle dele er indeholdt i totalløsningen. Vi råder over en flåde på mere end 20 egne lastbiler til godstransport mv.

Hos Danish Stevedore skal kunden blot oplyse sit behov, så søger vi for effektiv transport.

Vi kører gods fra virksomhed til virksomhed eller fra virksomhed til og fra havne.

Vores biler er alle registreret i Danmark og vi kører med danske chauffører. Bilerne kører primært i Skandinavien og Tyskland.


​Vores biler og lastbiler er primært:

  • Volumenbiler til transport af let gods som flis & leca.
  • Forvogn med hænger til alle typer af bulk & stykgods

"Danish Stevedore har specialiseret sig i løsninger indenfor transport af biobrændsel, uanset om det drejer sig om træstammer, træflis eller træpiller mv."

Vores totalløsning omfatter alle stevedore- og terminalydelser og gerne i samspil med lastbiltransport. Transporten kan også starte i skoven, hvor vi selv læsser vores biler og leverer godset, på f.eks. et varmeværk eller hos en virksomhed. Vi er således meget fleksible i vores løsninger indenfor landtransport/godstransport, samt godshåndtering og det er kun fantasien, der sætter grænser, når vi laver effektive løsninger indenfor transport. 

Søtransport/skibstransport med Danish Stevedore:

Søtransport er en meget vigtig del af den samlede import og eksport. Således er det godt 66 % af vægten af importen og eksporten, som foregår via søtransport. Havnens rolle i samfundet er dermed vigtig og det er derfor væsentligt, at der løbende udvikles nye transportkoncepter, som effektiviserer søtransporten.

Danish Stevedores ambition er bl.a. derfor også at være blandt de førende i knowhow indenfor søtransport.

Danish Stevedore tilbyder søtransport i samarbejde med 3 velrenommerede skibsmæglere, der igen samarbejder med og tilbyder skibstransport fra en bred vifte af rederier i hele Europa. Danish Stevedore gennemfører søtransporten som en integreret del af sin totalløsning. Fordelen for kunden er, at Danish Stevedore tager ansvar for hele transporten og sørger for at beskytte og forsikre kundens værdier - hele vejen.

Danish Stevedore råder over en bred vifte af know-how indenfor alle områder af søtransport. Vi har erfaring fra vores havnevirksomhed, vi har ansat søfolk og skibsførere, vi har CEO erfaring indenfor havnevirksomhed og vi udøver og tilbyder alle former for interaction mellem søtransport og landtransport.

Søtransport er for Danish Stevedore et non-profit område, der har til hensigt at understøtte de områder, hvor vi tilbyder vores serviceydelser. Vi har hele landet som aktionsområde, og som tidligere nævnt, har vi eksempelvis lastet eller losset skibe i København, Esbjerg, Odense, Hanstholm, Aalborg, Thyborøn, Mariager og Frederikshavn.

​​

​VIRKSOMHEDSNAVN & CVR

Danish Stevedore A/S

CVR: 43785028

ADRESSE & POSTNUMMER

Tronholmen 49

8960 Randers SØ

​KONTAKTINFO