Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Tilmelding til Nyhedsbrev på Danish Stevedore A/S

Ved tilmelding til nyhedsbreve Danish Stevedore A/S accepterer brugeren, at vi løbende udsender nyhedsbreve, der giver et overblik over aktuelle nyheder.
​Det af os udsendte nyhedsbrev kan også indeholde markedsføring i form af bannere eller lignende.

Indsamling af data

Ved tilmelding til Danish Stevedore A/S nyhedsbreve giver du samtykke til, at vi registrerer de oplysninger, som du angiver ved tilmeldingen samt til evt. videregivelse jf. punktet "oplysningerne". Vi registrerer således din e-mailadresse, navn og telefonnummer. Vi registrerer endvidere oplysningen om, hvorvidt vi må kontakte dig på sms, brev eller e-mail.

Formålet med indsamlingen

Oplysningerne anvendes til at udsende e-mails, sekundært breve og sms med nyheder om selskabet, og evt. markedsføring af vores ydelser.

Oplysningerne

Oplysningerne indsamles alene til internt brug og opbevares på en sikret server, hvortil kun de dataansvarlige og disses befuldmægtigede har adgang. Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Opfyldelse af forpligtelser over for dig kan nødvendiggøre videregivelse af oplysninger til tredjemand fx hvis du bestiller en ydelse via det udsendte nyhedsbrev. Firmaer eller samarbejdspartnere, der får adgang til dine oplysninger, har ikke lov til at bruge dem til andet end at assistere Danish Stevedore A/S i at efterkomme dine forespørgsler. Oplysningerne slettes, hvis du framelder dig.

Dine rettigheder

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger følger af lov om behandling af personoplysninger.

Du har ret til at få at vide, hvad vi har registreret om dig (indsigtsret). Du har også ret til at gøre indsigelse imod vores registrering. Du kan endvidere tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler oplysninger om dig. Læs mere på www.datatilsynet.dk

Danish Stevedore A/S er endvidere underlagt markedsføringsloven, herunder reglerne om god markedsføringsskik.

Adresse og kontakt på dataansvarlig

Danish Stevedore A/S

Tronholmen 49

8960 Randers SØ

Telefon: +45 86 42 36 38

E-mail: kontakt@danishstevedore.dk

​VIRKSOMHEDSNAVN & CVR

Danish Stevedore A/S

CVR: 43785028

ADRESSE & POSTNUMMER

Tronholmen 49

8960 Randers SØ

​KONTAKTINFO