Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

ISO 9001:2015, certificering

Danish Stevedore A/S er en del af SDK koncernen, og ISO certificeringen er således baseret på  koncernens kvalitetsstyringsssystem.

Kvalitetspoltik:

Danish Stevedore A/S vil opretholde et godt omdømme og image på markedet som en ansvarsbevist og anerkendt virksomhed der udfører kvalitetsarbejde, kundepleje og service. ​

Som leder forventes det at man medvirker til at styrke og fastholder medarbejdernes kvalitetsbevidsthed gennem daglig ledelse og information om nye eller ændrede krav, nye eller udskiftede maskiner/materiel/andet løftegrej og ny teknologi.

Danish Stevedore A/S vil gennem information og uddannelse give medarbejderne holdning til kvalitet og kvalitetsarbejdet.

Ud fra kvalitetsanalyse, -målsætninger og -politik samt opfølgning på overvågnings- og forbedringsområder skal der løbende evalueres på de opnåede resultater med henblik på en kontinuerlig udvikling af området.

​Danish Stevedore A/S kvalitetsstyring vil gennemføres med lavest mulige omkostninger, og med sikkerhed for at slutproduktet har den aftalte kvalitet.

​Gennem ledelsens evaluering samt brug af støtteprocesser i dette system, forpligter vi os til løbende at forbedre systemets effektivitet samt sikre fortsat overensstemmelse i leverancen af virksomhedens ydelser.​

​VIRKSOMHEDSNAVN & CVR

Danish Stevedore A/S

CVR: 43785028

ADRESSE & POSTNUMMER

Tronholmen 49

8960 Randers SØ

​KONTAKTINFO