Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Forretningsbetingelser / general conditions


Alle opgaver udføres i henhold til Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser, DHAB 2016, der kan findes påwww.dkhv.dk.

De nævnte betingelser begrænser vores ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods ned til 2 SDR pr. kg. Eller 666,67 SDR per kolli. Desuden er vores ansvar for person- og miljøskade begrænset. Tilsvarende gælder bøder og andre krav i forbindelse med toldbehandling. For forsinkelse ydes erstatning alene op til prisen for den udførte opgave. Den maksimale erstatning pr. skadesbegivenhed, herunder for forsinkelse, kan dog maksimalt udgøre 25.000 SDR, og dersom én og samme hændelse medfører tab for flere ordregivere, er vores ansvar i forhold til samtlige berørte ordregivere i visse henseender begrænset til 500.000 SDR. Krav mod os forældes i nogle tilfælde efter 10 måneder. Vi har panteret for såvel aktuelle som tidligere krav, og morarenten udgør op til 2% pr. påbegyndt måned. Modregning i vores tilgodehavender er ikke tilladt.

ENGLISH VERSION:

All stevedoring and other port work is performed under the General Conditions of Danske Havnevirksomheder 2016 (DHAB 2016). 

Full version is available at www.dkhv.dk

These General Conditions limit our liability for any loss, deterioration or damage in respect of goods to 2 SDR per kilogram or to 666.67 SDR per package. Our liability for personal and environmental damage is also limited. The same applies to fines and other claims in connection with custom rules and procedures. Compensation for any delay shall not exceed the price for the execution of the task. However, compensation for any one event, including delays, shall not exceed 25,000 SDR, and if more than one Orderer suffer a loss due to damage occurring on one and the same occasion, our liability to all Orderers concerned shall, in certain respects, be limited to 500,000 SDR. Some claims against us become time-barred after 10 months. We have a lien for present and previous claims, and we charge interest on overdue payments at 2 per cent per commenced month. Amounts due to us shall not be subject to any right of set-off.​VIRKSOMHEDSNAVN & CVR

Danish Stevedore A/S

CVR: 43785028

ADRESSE & POSTNUMMER

Tronholmen 49

8960 Randers SØ

​KONTAKTINFO