Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Arbejdsmiljøpolitik for Danish Stevedore A/S

Formål:

​Hos Danish Stevedore A/S er hver medarbejder en vigtig ressource. 

​Med denne arbejdsmiljøpolitik ønskes et grundlag for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i, således at medarbejderne trives, og  ingen bliver syge af arbejdet.

​​

Overordnede målsætninger:

 • At alle ansatte kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt ​fuldt forsvarligt
 • At forebygge at arbejdsmiljøet skaber nedslidning, arbejdsulykker og fravær
 • At sikre sunde arbejdspladser med fokus på nærvær, trivsel og udvikling
 • At arbejdsmiljøhensyn inddrages ved ændringer i arbejdets tilrettelæggelse,
  ​ved indkøb og ny- og ombygning
 • Arbejdsmiljøpolitikken skal underbygges af delpolitikker på relevante områder.

Retningslinjer:

 • En velfungerende arbejdsmiljøorganisation (AMO), der aktivt medvirker
  ​til udformning og implementering ​
 • af arbejdsmiljøpolitikken. Medlemmer af AMO skal uddannes og tilbydes
  ​efteruddannelse efter de ​gældende regler.
 • Der skal afholdes en årlig arbejdsmiljødrøftelse mellem ledelse og medarbejdere med henblik på optimering af arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøpolitikken gennemgås og revideres i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Der skal ske en koordinering mellem Arbejdsmiljøorganisationen og den øvrige organisation
  ​til fremme af arbejdsmiljøet.
 • Ledelsen er på deres respektive områder ansvarlige for gennemførelsen af arbejdsmiljøpolitikken
 • Alle ledere skal medvirke til stadigt at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne, og i​ det daglige selv være et eksempel til efterfølgelse
 • Der skal være en løbende dialog mellem medarbejdere og ledelse om arbejdsmiljøet
  ​og forbedringer heraf.
 • Arbejdsmiljøet skal tænkes ind i alle aftaler og handlinger på arbejdspladsen
 • Den enkelte skal aktivt tage ansvar for sig selv og i samarbejde med andre bidrage
  ​til forbedringer i arbejdsmiljøet
 • APV skal til enhver tid være ajourført og fungere efter hensigten
 • Før indførelse af nye arbejdsprocesser, værktøjer, maskiner og produkter, hvor der kan rettes tvivl om desikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, skal arbejdsmiljøorganisationen inddrages.
 • APV´en skal opdateres i forbindelse hermed. Berørte medarbejdere orienteres om evt. risiko og sikkerhedsmæssige foranstaltninger og modtager instruktion ved behov.

​VIRKSOMHEDSNAVN & CVR

Danish Stevedore A/S

CVR: 43785028

ADRESSE & POSTNUMMER

Tronholmen 49

8960 Randers SØ

​KONTAKTINFO